Welcome to

Éadaí Scoile
Tuismitheoirí Navigation Menu

Féilire -

Calendar 

Grinnfhiosrúcháin-

Garda Vetting

Éadaí Scoile -

School Uniforms

Nascanna Úsáideach-

Useful Links

Éadaí Scoile |  School Uniform

Click here to view pricelist:    Gaelscoil-An-Chuilinn-Pricelist

 Caitheann na páistí na héadaí bríste nó éadaí pilirín ar an Luan agus an Mháirt.

Caitheann siad éadaí reatha ar an gCéadaoin, an Déardaoin agus ar an Aoine.

The children wear the trouser uniform or the pinafore uniform on Mondays and Tuesdays. They wear their school tracksuits on Wednesdays, Thursdays and Fridays of each week.

I dtaobh cothromaíochta de, is féidir leis na cailíní ceachtar den dá rogha a chaitheamh ach ní ghlacfar le meascán éadaí.

In the interest of equality, girls may wear either the pinafore uniform or the trouser uniform.

 

Tá na héadaí scoile ar fáil ó LEDDYs

The school uniforms are available from Leddys in Blanchardstown Village. (01) 823 5466 www.leddysuniforms.com