Welcome to

Garda Vetting
Tuismitheoirí Navigation Menu

Féilire -

Calendar 

Grinnfhiosrúcháin-

Garda Vetting

Éadaí Scoile -

School Uniforms

Nascanna Úsáideach-

Useful Links

I nGaelscoil an Chuilinn déanaimid ár ndícheall cleachais a chur i bhfeidhm a chosnaíonn leas ár ndaltaí. Chuige sin, féachaimid le gnáthaimh chúramacha a leanúint d’earcaíocht foirne agus roghnú oibrithe deonacha a bhféadfadh teagmháil a bheith acu le daltaí i gcomhthéacs na scoile.

In Gaelscoil an Chuilinn we are committed to practices which safeguard the welfare of our pupils. In this regard, Gaelscoil an Chuilinn will endeavour to follow careful procedures for the recruitment of staff and selection of all volunteers who may have contact with pupils in a school context.

The full Garda Vetting Policy can be found in the policies section of the school’s website.

.

 

Click the link below  to download a Vetting Invitation Form.

Garda Vetting Step 1