Welcome to

Polasaithe

 

Polasaí 1 Caomhnú Páistí                                      Child Protection Statement & Risk Assessment

**NEW** Polasaí Iontrála 2023-24                      Enrollment Policy

Fógra Bliaintúil Iontrála 2024

Polasaí 3 Slándála agus Sábháilteacht              Health and Safety policy

Polasaí 4 Cód Iompar na Scoile                           Code of Behaviour

Polasaí 5 Frith – Bhulaíocht                                  Anti-Bullying Policy

Polasaí 6 Idirchreidmheach                                Interdenominational Policy

Follow Me Series                                                    Grow in Love Series

Polasaí 7 OCG                                                           RSE Relationship and Sexuality Education

The RSE Curriculum

Polasaí 8 na Gaeilge

Polasaí 9 Dáileadh Leighis                                   Policy on Administration of Medicines 

Polasaí 10 Iniúchadh na nGardaí                       Policy on Garda Vetting 

Polasaí  12 Lóin Shláintiúla                                  Policy on Healthy Eating     

Polasaí 13 do Thuismitheoirí Nua                      Incoming parents 

Polasaí 14 Obair Bhaile

16 Polasaí Roinnt Ranganna                              Policy on Split Classes

18 Polasaí Cosaint Sonraí                                   Policy on Data Protection

19 Nós-Imeachta Gearáine                               Complaints Procedure 

Polasaí 21 Úsáid Substaintí                              Policy on Substance Abuse

Polasaí 22 Úsáid In-ghlactha Idirlín                Policy on Acceptable Use of the Internet

Polasaí 23 Tinreamh & Rannpháirtíocht      School Attendance & Participation Policy         AGUISÍN B Tinreamh & Poncúlacht

Polasaí 25 Measúnú                                           Assessment Policy

PolasaÍ 27 Éadaí Scoile                                      School Uniform Policy

Polasai i Leith Usáid agus Sealbhú Fóin Póca & Giúirléidí Leictreonacha                         Policy on Use of Mobile Phones and Electronic Devices

Polasaí Tacaíochta Foghlama                         Learning Support Policy

Polasaí CCTV

Polasaí 29  Snámh                                              Policy on Swimming 

PolasaÍ 31 CRB ANA 

Polasaí 32 Maoirseacht Scoile                       School Supervision Policy  

PolasaÍ 33 Leabhra ar Chíos                          Book Rental

Polasaí 34 Cumarsaide Scoile                       School Communications Policy

Polasaí Teagmais Chriticiúla                        Critical Incident Policy

Polasaí 39 Dhígnit                            Dignity in Workplace

Polasaí 40 Taithí Oibre           Work Experience Policy     

Beartas Folláine GSCH