Welcome to

Polasaithe

 

 

 

 

 

Polasaí 1 Caomhnú Páistí  & Measúnú Riosca                Child Protection Statement & Risk Assessment

**NUA** Polasaí 2 Iontrála na Scoile         Enrollment Policy               Fógra Bliaintúil Iontrála

Polasaí 3 Slándála agus Sábháilteacht     Health and Safety Policy

Polasaí 4 Cód Iompar na Scoile                Code of Behaviour

Polasaí 5 Frith – Bhulaíocht                      Anti-Bullying Policy

Polasaí 6 Idirchreidmheach                       Interdenominational Policy                  Follow Me Series            Grow in Love Series

Polasaí 7 OCG                                          RSE Relationship and Sexuality Education                      The RSE Curriculum

Polasaí 8 na Gaeilge

Polasaí 9 Dáileadh Leighis                        Policy on Administration of Medicines 

Polasaí 10 Iniúchadh na nGardaí             Policy on Garda Vetting 

Polasaí  12 Lóin Shláintiúla                       Policy on Healthy Eating 

Polasaí 13 do Thuismitheoirí Nua             Incoming parents 

Polasaí 14 Obair Bhaile

16 Polasaí Roinnt Ranganna                   Policy on Split Classes

18 Polasaí Cosaint Sonraí                       Policy on Data Protection

19 Nós-Imeachta Gearáine                      Complaints Procedure 

Polasaí 21 Úsáid Substaintí                      Policy on Substance Abuse

Polasaí 22 Úsáid In-ghlactha Idirlín          Policy on Acceptable Use of the Internet

Polasaí 23 Tinreamh & Rannpháirtíocht    School Attendance & Participation Policy         AGUISÍN B Tinreamh & Poncúlacht

Polasaí 25 Measúnú                                Assessment Policy

Polasaí 27 Éadaí Scoile                         School Uniform Policy 

Polasaí i leith úsáid Fóin Póca               Policy on Use of Mobile Phones

Polasaí Tacaíochta Foghlama               Learning Support Policy

Polasaí CCTV

29 Polasaí Snámh                                    Policy on Swimming 

PolasaÍ 31 CRB _ ANA                          Additional Needs Assistant Policy

Polasaí 32 Maoirseacht Scoile              School Supervision Policy  

Polasaí 33 Leabhra ar Chíos                Book Rental 

Polasaí 34 Cumarsaide Scoile              School Communications Policy

Polasaí Teagmais Chriticiúla                  Critical Incident Policy